Nieuw:

Het ICC (International Certificate for operators of pleasure Craft – Internationaal Vaarbewijs voor Pleziervaartuigen) wordt nu ook in België ingevoerd en erkend in de meeste Europese landen, het is permanent geldig zoals uw nationaal stuurbrevet.

Het ICC is een document waarmee u kan aantonen in het buitenland dat u over de nodige vaarbekwaamheid beschikt om met een pleziervaartuig te mogen varen en bij de plaatselijke autoriteiten of bootverhoorders.

U kan een ICC bekomen indien u:


    E
en Belgisch Rijksregisternummer heeft, d.w.z. indien u de Belgische nationaliteit bezit of een verblijfsvergunning. U vindt dit nummer op uw identiteitskaart.


Ten minste één van de volgende brevetten, uitgereikt door de Belgische overheid bezit:

Uw vaarbrevet

Algemeen stuurbrevet

Beperkt stuurbrevet

Brevet Yachtman

Brevet Yachtnavigator

Vaarbewijs A

Vaarbewijs B

Rijnpatent

ICC

I

X

X

X

X

X

C

X

X

X

X

X

M

X

X

X

X

X

X

X

S

ZIE OPMERKING

Andere brevetten komen niet in aanmerking

Toelichting

I is voor het varen op binnenvaartwegen

C is voor het varen op kustwateren

M is voor motorboten

S is voor zeilboten

Opmerking

Indien u aan bovenvermelde voorwaarden voldoet, kunt u een ICC met vermelding M (voor motorboten) bekomen.

Voor een ICC met vermelding S (voor zeilen) dient u een verklaring van eer te ondertekenen, eventueel kunt u bijkomende bewijsstukken (attest van een cursus, enz) toevoegen.

Bijvoorbeeld:

Als u een beperkt stuurbrevet heeft met verklaring zeilen bekomt u ICC I MS, zonder verklaring zeilen ICC I M

Als u een algemeen stuurbrevet heeft met verklaring zeilen bekomt u ICC IC MS, zonder verklaring zeilen ICC IC M

Met een buitenlands brevet kunt u geen Belgisch ICC aanvragen.

De prijs van het ICC bedraagt 60 €.

Zodra wij elektronische aanvraagformulier bekomen van de bevoegde Federale Overheidsdienst zal het op onze website geplaatst worden.

Voor de aanvraag van het ICC bezorgt u ons volgende documenten:

het elektronische aanvraagformulier, ingevuld en ondertekend (komt weldra op onze site)

een kopie van uw brevet(ten) waarover u beschikt

een kopie van voor en achterzijde van uw identiteitskaart

een recente pasfoto (foto op witte achtergrond) van voldoende kwaliteit met afmetingen 35 mm x 45 mm.

betaald u 60 € op rekeningnummer van Waterski Vlanderen vzw:

IBAN: BE24 7380 1362 0438

BIC: KREDBEBB

Met vermelding: van naam en aanvraag ICC

Stuur alles per post naar:

Waterski Vlaanderen

T.a.v. Marleen Dieltiens

Beatrijslaan 25 bus 2

2050 Antwerpen

Het kan ook worden afgegeven op het hierboven vermeld adres tijdens de openingsuren, zie onze website Secretariaat

Wij behandelen verder uw dossier en uw ICC zal u thuis worden bezorgd (zie voorbeeld hier na).                         www.waterski.be